Tag: B2C
1
Marketplace là gì và tại sao mô hình này được nhiều trang áp dụng?

Cùng với sự hình thành và phát triển của thương mại điện tử, mô hình bán hàng B2C đã nhanh chóng có chỗ đứng vững vàng nhờ những cơ hội mới dành cho cả người ...